Erfgoedprojecten

Erfgoed in wording

Het erfgoed van morgen wordt vandaag gemaakt. Vanuit dat oogpunt bouwt MATRIX aan expertise en sensibilisering omtrent hedendaags muzikaal erfgoed.
Onze bibliotheek bevat talloze onuitgegeven werken van Vlaamse componisten (partituren en opnames) die we ter beschikking stellen van het brede publiek. MATRIX is echter geen archief. We proberen via allerhande projecten wél een pro-actieve omgang met hedendaags muzikaal erfgoed te stimuleren, van een zorgvuldige bewaring tot een kwalitatieve ontsluiting.

Onze expertise in de praktijk

Doorheen de voorbije jaren heeft MATRIX een ruime ervaring opgebouwd met de eigenheden en uitdagingen van hedendaags muzikaal erfgoed. Een unieke expertise die complementair is met die van onze collega's in het erfgoedveld, en die we graag via tal van projecten valideren. Zo werkt MATRIX nauw samen met Resonant, dat een leidraad voor componisten en ensembles omtrent archiefzorg voorbereidt onder de (werk)titel Toekomstmuziek?.

 

TRANSIT collectie

Momenteel werkt MATRIX aan een nieuwe website. Deze website is het resultaat van het project Nieuwe Muziek in Leuven, een tweedelig erfgoedproject van MATRIX rond het artistieke archief van TRANSIT Festival voor Nieuwe Muziek en, meer bepaald, de uitdagende tot moeilijke ontsluiting daarvan in de context van het documentatiecentrum.

Met het project Nieuwe Muziek in Leuven wil MATRIX die unieke verzameling documenten onder de aandacht brengen middels een eigentijdse ontsluitingsstrategie, geëigend voor de context van een documentatiecentrum én een levende muziekpraktijk. In de eerste fase richten we ons op een deelverzameling, meer bepaald de educatieve partituren. Stuk voor stuk zijn het immers “ongewone” partituren, die alleen met behulp van een opname, uitvoeringsaanwijzingen en een woordje uitleg van de componist opnieuw uitgevoerd kunnen worden. In een tweede fase (2015) wordt de website verder aangevuld met materiaal uit het volledige artistieke archief van TRANSIT.

Meer info.

Projecten uit het verleden

Portfolio 'onleesbare' hedendaagse partituren

ONTWIKKELING VAN EEN PORTFOLIOMODEL VOOR EEN ZINVOLLE BEWARING EN ONTSLUITING VAN MUZIEK DIE NIET OF ONVOLDOENDE TOEGANKELIJK GEMAAKT KAN WORDEN VOOR ONDERZOEK EN/OF UITVOERING OP BASIS VAN EEN TRADITIONELE CODERING ONDER DE VORM VAN EEN PARTITUUR EN/OF EEN OPNAME.

Het bewaren en ontsluiten van nieuwe muziek is op heel wat vlakken nog onontgonnen terrein en brengt heel wat moeilijkheden en vraagstukken met zich mee. MATRIX wil, met de ervaring en expertise die we de voorbije jaren opgebouwd hebben, op zoek gaan naar een antwoord op de actuele noden met betrekking tot de bewaring en ontsluiting van hedendaags muzikaal erfgoed, uitgaand van de specificiteit van hedendaagse muziek. Om aan deze noden tegemoet te komen, startte MATRIX eind september 2011 een project waarbij een aantal hedendaagse werken geselecteerd werden met de bedoeling telkens een aangepast ‘portfoliomodel’ uit te werken dat het werk opnieuw ‘leesbaar’ of ‘toegankelijk’ moet maken voor musici, componisten of onderzoekers.

Klik hier voor het volledige werkverslag van dit onderzoek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze erfgoedwerking wordt projectmatig ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap (Ministerie van Cultuur, afdeling Kunsten en Erfgoed). In de periode 2008-2010 werden op die manier volgende erfgoedprojecten gerealiseerd:
- Verzamelen van het volledige oeuvre van een 25-tal Vlaamse componisten
- Uitgave van 3 volumes in onze reeks Contemporary Music in Flanders:
Flemish Music Theatre since 1950
Flemish Tape Music since 1950 (verschenen september 2010)
Flemish Chamber Music since 1950 (voorziene publicatiedatum: 1 augustus 2011)
Klik hier voor meer info over de volledige reeks, downloads & bestellingen
- Verschillende lezingen, artikels (bvb. in het boek Achter de muziek aan) en tentoonstellingen (2008: tentoonstelling rond Karel Goeyvaerts, tentoonstelling rond Expo' 58 in het kader van Erfgoeddag; 2010: tentoonstelling rond sampling in het kader van Erfgoeddag)
Meer info over vroegere projecten? Klik hier.

 

Partners

MATRIX werkt voor haar erfgoedprojecten samen met Resonant, Packed, Muziekcentrum Vlaanderen en de Erfgoedcel van Stad Leuven.

Nieuws

De keuze van... Kobe

In 'De keuze van...' zet gitarist van Zwerm en artistiek coördinator van Cohort Kobe Van Cauwenberghe deze maand het Franse radioprogramme 'Le cri du patchwork' in de kijker. 

meer lezen

Nieuwe aanwinsten februari

Er landde weer heel wat moois in onze (digitale) brievenbus... Een selectie van wat deze maand binnenkwam op het documentatiecentrum.

meer lezen

De keuze van... Ann

In 'De keuze van...' plaatst componiste en kersverse MATRIX-medewerkster Ann Eysermans deze maand de lezing 'New Conceptualism in Music' door componist Johannes Kreidler in de kijker.

meer lezen

Fade Out

Een tijdje geleden fleurden we onze leeszaal op met een ingekaderde schets van componist Thomas Smetryns. Zo wordt bij het binnenkomen meteen de juiste 'toon' gezet!  

meer lezen

Nieuwe collega's

In augustus vervoegde de lieftallige Melissa het MATRIX-team als bibliothecaris. Midden januari verwelkomen we opnieuw twee nieuwe collega’s. We stellen hen graag aan u voor. Welkom Ann en Bert! 

meer lezen
Syndicate content