Over nieuwe muziek educatie

    Hedendaagse klassieke muziek bevindt zich nog vaak in de marge van het muziekleven, ze wordt beschouwd als iets exotisch of (wereld)vreemd, dat kan aantrekken maar ook afstoot. Ze is ook een tegenstem tegenover het oppervlakkige en commerciële. Ze bevraagt het schijnbaar evidente.

    Nieuwe muziek lijkt verstrikt in een vicieuze cirkel: door haar erg beperkte aanwezigheid in de media, het deeltijds kunstonderwijs en opleidingen van (muziek)leerkrachten, komen kinderen, jongeren en volwassenen er amper mee in aanraking. Nieuwe muziek is (nog) niet zo vanzelfsprekend aanwezig als hedendaagse beeldende kunst, literatuur, dans of theater. Popmuziek en het klassieke repertoire voeren de boventoon in respectievelijk de alledaagse muzikale omgeving en het traditionele muziekonderricht. Geïnteresseerde leerkrachten hebben weinig modellen voorhanden. MATRIX wil op verschillende punten ingrijpen op die vicieuze cirkel.

    Met onze werking willen we bijdragen aan een actuele en avontuurlijke muziekbeleving, door kinderen, jongeren en volwassenen gevoelig(er) te maken voor nieuwe uitdrukkingsvormen en denkwijzen, niet als iets zonderlings uit een ivoren toren, maar als een wezenlijk deel van de cultuur waarin we leven. MATRIX wil bijdragen aan een culturele gevoeligheid die vooroordelen tegenover het 'andere', en terughoudendheid ten opzichte van het onbekende helpt wegnemen.

    MATRIX zet haar deuren open voor al wie vragen heeft over nieuwe muziek. We helpen zoeken, denken mee, overleggen, verwijzen door. We hebben ook koffie. En koekjes.


Onze projecten

MATRIX werkt aan trajecten die nieuwe inhouden ontwikkelen, methodes en werkvormen uitproberen, spelers uit verschillende hoeken samen brengen. We werken daarvoor samen met het concertleven, het Deeltijds Kunstonderwijs en het dagonderwijs. Als rode draad doorheen elke activiteit geldt dat de beleving van de muziek centraal staat. We willen prikkelen, fascineren en zelf laten beleven. 

- NIEUW Start to Listen - online toolbox rond luistervaardigheid

- Trajecten rond nieuwe muziek voor niet-professionele muzikanten

- Activiteiten voor het dagonderwijs en jonge kinderen

- Navormingsaanbod

Voor wie pas nieuwe muziek ontdekt, biedt MATRIX graag een opstapje aan. Een kennismakingspakket, zeg maar. We stelden daarvoor een veelzijdig aanbod van beproefde workshops, lessen en lezingen samen op maat van (muziek)scholen en culturele centra. Als gespecialiseerd documentatiecentrum stellen we ook regelmatig tentoonstellingen of publicaties samen om de aandacht en interesse van brede cultuur minnende publiek vestigen op nieuwe muziek.

 

Noot:
De pagina's over onze educatieve activiteiten zijn nog niet helemaal klaar. Hier en daar ontbreken nog linken naar achterliggende pagina's, en niet alle teksten zijn volledig.
Vragen? Stuur ons gerust een info [at] matrix-new-music [dot] be (mailtje).
Wie een dt-fout vindt, krijgt een cadeautje.

Nieuws

De keuze van... Kobe

In 'De keuze van...' zet gitarist van Zwerm en artistiek coördinator van Cohort Kobe Van Cauwenberghe deze maand het Franse radioprogramme 'Le cri du patchwork' in de kijker. 

meer lezen

Nieuwe aanwinsten februari

Er landde weer heel wat moois in onze (digitale) brievenbus... Een selectie van wat deze maand binnenkwam op het documentatiecentrum.

meer lezen

De keuze van... Ann

In 'De keuze van...' plaatst componiste en kersverse MATRIX-medewerkster Ann Eysermans deze maand de lezing 'New Conceptualism in Music' door componist Johannes Kreidler in de kijker.

meer lezen

Fade Out

Een tijdje geleden fleurden we onze leeszaal op met een ingekaderde schets van componist Thomas Smetryns. Zo wordt bij het binnenkomen meteen de juiste 'toon' gezet!  

meer lezen

Nieuwe collega's

In augustus vervoegde de lieftallige Melissa het MATRIX-team als bibliothecaris. Midden januari verwelkomen we opnieuw twee nieuwe collega’s. We stellen hen graag aan u voor. Welkom Ann en Bert! 

meer lezen
Syndicate content