Een passie voor nieuwe muziek

Nieuwe muziek - ruim gesteld: kunstmuziek van na 1950 - vormt de rode draad doorheen de verschillende activiteiten van MATRIX.

Met een collectie van duizenden partituren, audio-opnames, boeken en tijdschriften beheert MATRIX één van de belangrijkste documentatiecentra over nieuwe muziek in Europa. Muziek uit Vlaanderen vormt de kern van de collectie, maar minstens evenveel aandacht wordt besteed aan muziek uit een internationale context. Geïnteresseerden kunnen 24 uur per week terecht in de leeszaal van het documentatiecentrum, en onze medewerkers geven graag advies. Vanuit de collectie, die heel wat onuitgegeven materiaal bevat, ontwikkelen we ook regelmatig projecten rond hedendaags muzikaal erfgoed.

Daarnaast ontplooit MATRIX een veelzijdige educatieve werking, toegespitst op nieuwe muziek. Het veld van de nieuwe muziek vormt immers een hyperdivers, soms ingewikkeld landschap. MATRIX wil een brugfunctie vervullen tussen de levende nieuwe muziekpraktijk, haar traditie en de kennis daarover, en het brede publiek. We ontwikkelen daarvoor activiteiten voor heel uiteenlopende doelgroepen, van kinderen tot volwassenen en van absolute beginner tot (pre-)professioneel. We werken daarbij zowel vanuit het perspectief van de luisteraar als dat van de muzikant.

SaveSave

Nieuws

Studiedag Nieuwe Muziek Educatie

Studiedag Nieuwe Muziekeducatie

in het kader van de ISCM World Music Days

meer lezen

Blazers gezocht!

Blazers allerhande, dit is een project voor jullie!

In oktober organiseren we een bijzonder concert voor TRANSIT, festival voor nieuwe muziek in Leuven.
Tijdens dit project krijgen blazers jong en oud de kans om nauw samen te werken met een componist, om tijdens een aantal intensieve repetities samen te musiceren, en als klap op de vuurpijl krijg je de kans om op een internationaal hoog aangeschreven festival een concert te spelen!

meer lezen

Achter de muziek aan

Enkele weken geleden verscheen Achter de muziek aan: muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland. Deze publicatie kwam tot stand onder impuls van Resonant, het Nederlands Muziekinstituut en FARO.

meer lezen

MATRIX publiceert Flemish Tape Music since 1950

Zopas verscheen het zesde volume van onze reeks Contemporary Music in Flanders, dit keer gewijd aan tapemuziek uit Vlaanderen.
De publicatie omvat o.a. een uitgebreid historisch essay, korte artikels omtrent tapecomposities van P. Adriaenssens, P. Beyls, J. De Laet, L. De Meester, L. Goethals, K. Goeyvaerts, K. Lauwers, S. Verstockt en D. Veulemans, en een CD.

Contemporary Music in Flanders VI: Flemish Tape Music since 1950
Incl. CD Uitg. dr.

meer lezen

Grand Perspective op TRANSIT

In samenwerking met TRANSIT organiseren we naar jaarlijkse gewoonte een project voor amateurmusici. Een uitgelezen kans voor jonge muzikanten om actief kennis te maken met nieuwe muziek!
Dit jaar is Benjamin Van Esser onze ‘componist in residentie’.

meer lezen
Syndicate content